Tin mới:
0925.678.678
Giỏ hàng
Giao hàng NGAY

Đối tác

COMBI JAPAN

Over 50 Years Experience 
Combi is one of the largest and oldest specialist producers of baby products in the world today with a heritage dating back to 1957 in Japan.
Hơn 50 năm kinh nghiệm 
Combi là một trong những nhà sản xuất đồ dùng trẻ em Nhật Bản lớn nhất thế giới hiện nay có lịch sử phát triển từ năm 1957. 

Japanese Design & Innovation  
Everyone knows the Japanese make superb quality and innovative products and the quality and innovation of Combi products is exactly as you would expect from an established Japanese company.
Thiết kế và cải tiến đến từ Nhật Bản
Mọi người đều biết rằng người Nhật tạo ra sản phẩm có chất lượng và tính cải tiến rất cao. Chất lượng và tính cải tiến của các sản phẩm Combi đến từ một công ty Nhật đáp ứng những mong muốn đó của người tiêu dùng.

Simple and Convenience
   
We know that parenting is demanding so everything we do is designed to make parenting life easier for you
Đơn giản và tiện nghi
Chúng tôi biết rằng việc chăm sóc em bé đòi hỏi mọi sản phẩm được thiết kế và sản xuất đều phải làm cho việc nuôi nấng trẻ em trở nên dễ dàng hơn đối với bạn.

Safe 
All Comvi products undergo a multitude of internal & indipendent testing to ensure they exceed local and international requirements as well as strict Combi standards giving you extra peace of mind
An toàn
Tất cả các sản phẩm Combi đều phải trải qua rất nhiều bước kiểm thử nội bộ và độc lập để bảo đảm đáp ứng các chuẩn mực quốc tế và địa phương cũng như các qui chuẩn an toàn của Combi. 

Luxurious   
Only the highest grade materials are used when making Combi baby products.
Cao cấp
Chỉ những chất liệu cao cấp nhất mới được sử dụng để sản xuất các sản phẩm dành cho trẻ em của Combi

Realible  
Combi is one of only a handful of baby product manufacturers that still owns and operates its own factory. Most others outsource losing control of their quality as well as ability to innovate and design new products
Tin cậy
Combi là một trong những nhà sản xuất đồ trẻ em có thương hiệu còn sở hữu và điều hành chính các nhà máy sản xuất của mình. Hầu hết những nhà sản xuất nhận linh kiện từ nơi khác đều thất bại trong việc kiểm soát chất lượng cũng như khả năng cải tiến và thiết kế các sản phẩm mới.

 

Combi would like to offer 3 promises to you: 
The first one is the "Brand Vision" of Combi
The second one is the "Brand Mission" of Combi
The third one is the "Brand Value" of Combi

Nhãn hàng Com bi chân thành gửi tới các bậc cha mẹ 3 lời hứa: tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị

Brand Vision
The vision of Combi is to create a world where everyone is eager to work together at baby care.
Tầm nhìn
Tầm nhìn của Combi là sáng tạo nên một thế giới mà tất cả mọi người đều hân hoan cùng nhau làm công việc chăm sóc bé yêu.

Brand Mission
Create a product, service and environment that engages all family members (not just the mother) in caring for the baby
Sứ mệnh
Sứ mệnh của Combi là cho ra đời một sản phẩm, tạo ra dịch vụ và môi trường trong đó không riêng các bà mẹ mà tất cả các thành viên trong gia đình đều có thể làm công việc chăm sóc bé yêu. 

Brand Value

This will create more free time for the mother and allow other familly members to exprience the joy of parenting thereby strengthening the familly unit.

Giá trị

Giá trị của các sản phẩm Combi là tạo cho mẹ nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, đồng thời tạo điều kiện cho các thành viên khác trong gia đình cùng trải nghiệm niềm hạnh phúc trong việc chăm sóc bé từ đó tăng cường gắn kết tình cảm gia đình. 

Combi’s philosophy of creation

Combi first started developing baby products over 50 years ago. Combi's product design and innovation is largely infulenced by feedback from parents that are enhanced and realised by a team of experienced designers, engineers and medical experts. Combi's fundamental philosophy hasn't changed after all these years. It is still to design manufacture superior baby products that make parenting life easier and more enjoyable and resultantly make your baby's life happy, safe and comfortable.

Combi bắt đầu phát triển các sản phẩm dành cho bé trong hơn 50 năm qua. Dựa trên ý kiến của các bậc cha mẹ, thiết kế và cải tiến các sản phẩm Combi được thực hiện và nâng cao bởi một đội ngũ các nhà thiết kế, kĩ sư và chuyên gia y tế giàu kinh nghiệm. Triết lý sáng tạo cơ bảo đó không thay đổi trong nhiều năm. Nó là nền tảng để Combi thiết kế và cho ra đời những sản phẩm tốt hơn dành cho bé, làm cho việc chăm sóc bé thuận lợi hơn và kết quả là cuộc sống của bé hạnh phúc, an toàn và tiện nghi.

Safety

280 hurdles to deliver Safety

A baby’s safety is one of the most important aspects of parenting. Combi products comply
with strict safety requirements that thoroughly test all aspects of baby products from materials used, to design, function and durability.A stroller for example needs to pass more than 280 individual tests before it is able to be sold to consumers. And these are just the quality and safety requirements that Combi carries out itself. In addition we test independently to ensure compliance with local safety requirements.Combi is never satisfied with current safety levels and is in constant pursuit of further improving the safety, reliability and quality of all of its products

An toàn

280 bước kiểm thử để mang đến sự an toàn

An toàn cho bé là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong việc chăm sóc bé. Các sản phẩm Combi tuân theo các yêu cầu về độ an toàn nghiêm ngặt, các sản phẩm dành cho bé được kiểm thử trên tất cả các khía cạnh từ chất liệu, thiết kế, chức năng và độ bền.

Ví dụ như một chiếc xe đẩy cần phải qua 280 bước kiểm thử trước khi đến tay người tiêu dùng. Và đó chỉ là các yêu cầu về chất lượng và độ an toàn mà chính Combi tiến hành. Thêm nữa, chúng tôi kiểm thử độc lập và đảm bảo tuân theo đúng các yêu cầu về an toàn tại địa phương.

Combi chưa bao giờ hài lòng với các mức độ an toàn hiện hành, và không ngừng theo đuổi các cải tiến nhiều hơn về độ an toàn, tin cậy và chất lượng của tất cả các sản phẩm Combi sản xuất.

Comfort

Comfort is made from the voices of 110,000 people

In pursuit of comfort, all aspects of design needto be reviewed and enhanced to ensure they are of the highest quality. Combi is constantly reviewing its quality and comfort levels by listening to the voices of scientists as well as many Combi customers. In fact in Japan alone,  Combi takes over 110,000 calls per year from customers who have some excellent ideas for making the products even better. This feedback is then shared between all Combi divisions from R&D to sales to ensure the best end product is designed and delivered and delivered to grateful Combi parents.

Tiện nghi

Sự tiện nghi của sản phẩm là thành quả từ ý kiến của 110,000 người

Theo đuổi sự tiện nghi, tất cả các phương diện của mỗi thiết kế đều được kiểm tra lại và nâng cao hơn nữa để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Combi không ngừng nhìn lại chất lượng và các mức độ tiện nghi của sản phẩm bằng cách lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học cũng như rất nhiều khách hàng của Combi. Trên thực tế ở Nhật, mỗi năm Combi nhận được 110,000 cuộc gọi từ khách hàng- những người có nhiều ý tưởng tuyệt vời để làm cho sản phẩm tốt hơn. Các phản hồi sau đó được chia sẻ trong tất cả hệ thống phân phối của Combi từ bộ phận Nghiên cứu & phát triển đến bộ phận bán hàng để bảo sản phẩm cuối cùng tốt nhất được ra đời và được chuyển giao đến các bậc cha mẹ của Combi

Dream

For aspiring parents, having a baby is a Dream

At Combi, we believe that a person only truly starts to enjoy and appreciate life itself after their first baby is born. Having a baby truly makes you appreciate the simple things in life like health, family and happiness. At Combi we believe that having a baby is  “Dream” and our vision is to provide an idealenvironment through the provision of wonderful parenting products to allow all Combi parents to pursue this “Dream”.

Mơ ước

Trong nỗi khát khao của các bậc làm cha mẹ, có em bé là một ước mơ.

Tại Combi, chúng tôi tin rằng mỗi cá nhân thực sự thấy hạnh phúc và cảm nhận được giá trị cuộc sống khi em bé đầu tiên của họ ra đời. Có bé yêu thực sự làm bạn thấu hiểu những điều rất đỗi giản đơn nhưng vô cùng quý giá và ý nghĩa trong cuộc sống là sức khỏe, gia đình và hạnh phúc.

Tại Combi, chúng tôi tin rằng có bé yêu là một mơ ước, và tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra một môi trường lý tưởng thông qua sự cung cấp các sản phẩm tuyệt vời chăm sóc bé, giúp tất cả các bậc cha mẹ của Combi thực hiện ước mơ của họ.

Combi Corporation Japan